Verklaring

Verklaring gebruik diensten en deelname aan activiteiten het Pinkster RetreatVia zelfliefde naar ziels verbinding”

Verantwoording en disclaimer

De informatie die door ”Via zelfliefde naar zielsverbinding” wordt verstrekt, is niet bedoeld voor het stellen van diagnose of behandeling van welke aandoening dan ook, maar dient ter informatie en educatie. Het is niet de bedoeling dat deze informatie consultatie van een bekwame gezondheidszorgdeskundige vervangt, maar uitsluitend bedoeld te gebruiken als een aanvulling op een verantwoord gezondheidszorgprogramma, voorgeschreven door een gezondheidszorgdeskundige. Bij belangrijke gezondheidsklachten dient de huisarts of een andere zorgverlener altijd ingeschakeld te worden. “Via zelfliefde naar zielsverbinding” is niet verantwoordelijk voor een onjuist gebruik van de verstrekte informatie.

Aansprakelijkheid

De ontvanger van de diensten en de deelnemer aan de activiteiten is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar geestelijke en lichamelijke welzijn, handelen en keuzes. Het ontvangen van diensten gebeurt vrijwillig en onder eigen verantwoordelijkheid/op eigen risico. “Via zelfliefde naar zielsverbinding” en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor vermeende schade door gebruik van diensten van “Via zelfliefde naar zielsverbinding”.

“Via zelfliefde naar zielsverbinding” verbindt zich tot een inspanningsverbintenis en nimmer tot een resultaatverbintenis. De resultaten voor de ontvanger, evenals de doorlooptijd waarin resultaten mogen worden verwacht, zijn mede afhankelijk van de persoonlijke inzet en omstandigheden van de ontvanger. De ontvanger vrijwaart “Via zelfliefde naar zielsverbinding” van iedere aansprakelijkheid, al dan niet voortvloeiend uit het niet behalen van het beoogde resultaat.